Fruits de ponent

Cooperativisme

El 1992, concretament el 14 de maig, es registrava en acta notarial la constitució de Fruits de Ponent, SCCL. Formaven el grup les cooperatives d’Alcarràs, Agrària-Progressiva Benavent-La Portella, Agrària del Llobregós i, SEGRE FRUITS i Secció de Crèdit, fruit de la fussió entre les cooperatives Ramell i  i Cooperativa Agrària Verge de Carrassumada.

Avui, les cooperatives de primer grau que constitueixen aquest grup cooperatiu són:

Camp d'Alcarràs
Agrària Progressiva SCCL
Agrària Llobregós
Segre Fruits

Aquest Grup Cooperatiu comercialitza tota la fruita produïda pels socis de les esmentades cooperatives. És la primera cooperativa fruitera de segon grau més important de Catalunya i la segona de Catalunya constituïda com a grup cooperatiu.

Al llarg de la seva existència, a les unitats de negoci de la fruita de llavor i de pinyol se n’hi han anat sumant d’altres, com les de fruita seca i cereals, oli d’oliva verge extra, estacions de servei i subministraments per a socis, així com les Agrobotigues.

El gen cooperativista

La història del Grup Cooperatiu ha estat sempre lligada al cooperativisme. L’origen cal cercar-lo en la Cooperativa d’Alcarràs, constituïda el 1948.
La paraula cooperativa fa referència clara a la cooperació entre un grup més o menys nombrós de persones unides per una mateixa finalitat. El cooperativisme ha estat, des del seu inici i fins als nostres dies, un moviment social que ha canviat molts plantejaments i conceptes, i que ha contrarestat actituds individualistes en pro d’actuacions col·lectives. D’aquesta manera, ha contribuït a defensar en comú els interessos de tots, cosa que, en el cas de la pagesia, significa defensar els fruits, els productes i les diverses realitats sorgides d’aquest contacte directe amb i per la terra.

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és fidel als valors cooperatius i, des de l’any 2012, també és signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides per treballar a favor d’un món més just. A partir del 2017, el Grup Cooperatiu entra a formar part del Pacte Mundial de les Nacions Unides, la seva xarxa a Espanya. Avui, el compromís amb les persones i el compromís amb el planeta són dues de les premisses del Grup.

Al llarg de la dècada dels noranta, el Grup Cooperatiu va experimentar un creixement transcendental i va ampliar les instal·lacions (la Central de Confecció). Un redimensionament que ha continuat fins als nostres dies. Avui, el Grup compta amb la Central de Confecció i una central per a la fruita seca i els cereals; amb una central per a les oficines, els subministraments, l’Agrobotiga i els serveis per a socis (situada a la seu de la Cooperativa d’Alcarràs) i amb seus a Benavent-la Portella, Ribelles (Agrària del Llobregós) i Alcanó (Molí d’Oli) i SEGRE Fruits i Secció de Crèdit, a Torres de Segre.

FDP Familia andando por el campo

Fites

1948
Constitució de la Cooperativa Camp d’Alcarràs i secció de Crèdit
1992
Constitución de Fruits de Ponent
2002
Inauguració de l’ampliació de la Central de Confecció
2012
Signatura del pacte de les Nacions Unides per un món més just
2016
Ampliació amb el Molí d’Alcanó
2017
Adhesió a la Xarxa Espanyola per a l’Agenda 2030
2020
Constitució com a grup cooperatiu
2022
S’integra al Grup la Cooperativa Agrària Verge de Carrassumada i Secció de Crèdit SCCL