Ponent Organics

L’economia circular és una peça més d’aquesta sostenibilitat empresarial que practica Fruits de Ponent. Per fer-la realitat, el Grup Cooperatiu ha creat l’empresa Ponent Organics, l’objectiu de la qual és treballar per un canvi de model pel que fa a la gestió de fertilitzants d’origen orgànic (fem, purins i gallinassa, entre d’altres).

Ponent Organics és una empresa del grup Fruits de Ponent que va néixer el 2019 amb un propòsit clar: practicar la fertilització d’excel·lència, una activitat clau per continuar obtenint aliments d’alta qualitat d’una manera econòmica i respectuosa amb l’entorn.

Treballem creant llaços entre les persones agricultores i ramaderes del nostre territori, aprofitant les dejeccions ramaderes amb responsabilitat i transparència davant la resta de la comunitat.

A través de la gestió de fertilitzants d’origen orgànic (fem, purins i gallinassa, entre d’altres), reduïm l’extracció de recursos naturals per construir un model d’economia circular que no només garanteix la sostenibilitat de la producció agrària, sinó que també millora la qualitat dels nostres sòls i n’evita la degradació.

Ponent Organics Fruits de Ponent

Visiteu-nos