Projectes I+D

Prèssec

Grups operatius actius

 

Grup Operatiu XAPFREE "Control integral i sostenible de la taca bacteriana per tal de minimitzar l'impacte econòmic i ambiental en ametller i presseguer"

L'objectiu principal d'aquest projecte consisteix a millorar l'eficiència en el control de la taca bacteriana (Xanthomonas arboricola pv. pruni) en ametller i presseguer reduint la dependència dels fitosanitaris. Els objectius secundaris consisteixen a racionalitzar l'ús de productes fitosanitaris; prioritzar mètodes de defensa de baix impacte mediambiental, reduir el nivell de residus a la fruita i, finalment, fomentar la cooperació per a la innovació entre el sector productor i la recerca.

logo-feaderaccioclimatica

 

“Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

 

Grup Operatiu SOUR-PEACH "Control de la podridura àcida en fruita de pinyol en el context de sostenibilitat"

La podridura àcida és una malaltia emergent que afecta la fruita de pinyol i puntualment les pèrdues que ocasiona poden arribar a ser molt altes. Aquesta malaltia està ocasionada per Geotrichum spp. Amb consorci de microorganismes on també s'inclouen llevats del gènere Pichia spp. Aquest fet complica el seu control, ja que, per una banda, l'epidemiologia i per l'altra l'efectivitat dels productes, s'haurà d'estudiar en paral·lel, per ambdós tipus de microorganismes Per al seu control, els productes químics de síntesi disponibles a escala comercial que actualment s'apliquen a camp i/o a post-collita, no són efectius. Amb l'execució d'aquest projecte es profunditzarà en l'epidemiologia de la malaltia, tant a camp com en post-collita i es focalitzarà en les estratègies de control tant de camp, com de post-collita, incloent-hi productes i sistemes alternatius. A més a més, s'estudiaran les pràctiques culturals a aplicar a camp per determinar-ne l'efectivitat per al control de la podridura àcida. Finalment, tot el coneixement generat i eines de control que hagin esdevingut efectives, s'integraran en una mateixa estratègia de control que es validarà en l'àmbit comercial.

 

“Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

 

logo-feaderaccioclimatica

 


Projectes del 2022


GO PAM. Nous escenaris de producció industrial de planta aromàtica i medicinal als sistemes agraris tradicionals de Catalunya

El Grup Operatiu ‘PAM in CAT’ pretén analitzar el comportament de diferents varietats comercials d'un conjunt d'espècies de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) que podrien conrear-se a escala comercial en diferents escenaris agraris de Catalunya. 
Per a això, s'han triat aquelles espècies que tenen bona demanda en el mercat i s'han plantat en tres parcel·les situades a les Garrigues, la Noguera i la Segarra. Els socis que formen part d'aquest grup operatiu són Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, com a líder; Aigües del Segarra-Garrigues, Laboratori Ventós i Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. 
El pressupost total és de 179.870,00€ amb un finançament del DARP i la UE de 128.963,3€ i un finançament propi per part de Fruits de Ponent i Aigües del Segarra-Garrigues de 50.906,70€.

"Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020"

Enllaç a la web del projecte: https://pamincat.ctfc.cat/

EuropaLogotip Acció Climatica


GO PEACHNIR

El grup operatiu PEACHNIR ‘Classificació automàtica del préssec i la nectarina segons el seu estat de maduresa mitjançant tecnologia no destructiva NIR’ es va iniciar el 2019 amb l’objectiu de poder obtenir un producte de qualitat uniforme diferenciat per diferents mercats. En l’execució del projecte col·laboren el sector productor i comercialitzador, a través del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent d’Alcarràs (Lleida) i l’empresa hortofructícola Baró e Hijos S.L. d’Albatàrrec (Lleida), així com el sector científic i tecnològic amb la participació de l’IRTA i l’empresa fabricant de màquines classificadores Maf Roda Agrobotic.


L’objectiu general del projecte és classificar préssecs en línia de forma no destructiva amb tecnologia NIR per tal d’aconseguir diferents categories en funció del seu estat de maduració amb la finalitat d’obtenir una eina per decidir la destinació de la fruita (els fruits més madurs es destinaran als mercats de curt recorregut i els menys madurs als de llarg recorregut).

"Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020"

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

EuropaLogotip Acció Climatica


GOMORI

Es tracta d’un Grup Operatiu que té com a objectiu principal controlar les malalties de post-collita de préssecs i nectarines causades per Monilinia spp. i Rhizopus spp. mitjançant estratègies que no deixen residus en la fruita en el moment de la collita, amb la finalitat de poder accedir als mercats més exigents. En l’execució del projecte col·laboren el sector productor i comercialitzador, mitjançant Fruits de Ponent, Agropecuaria i la secció de crèdit de Soses SCCL i SAT Fruita d’Alcarràs, així com el sector científic i tecnològic amb la participació de l’IRTA. El projecte Gomori és finançat a través de l’Operació 16:01:01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

EuropaLogotip Acció Climatica


GO FORECAST

Un projecte del Grup Operatiu basat en l’ús de dades i tecnologies Big Data per poder desenvolupar models de predicció que anticipin informació sobre l’evolució dels paràmetres de qualitat i volums de la collita per al sector del préssec i de la cirera. D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar la fiabilitat de la planificació de la collita, un factor crític per a la competitivitat de les empreses productores frutícoles.

"Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020"

EuropaLogotip Acció Climatica


FRUIT RIS3CAT

Noves varietats de fruits resilients a les malalties i d’alta qualitat organolèptica.
L’objectiu d’aquest projecte és l’obtenció de noves varietats de pomera, perera i presseguer resistents a les principals malalties d’alt impacte econòmic a les zones fruiteres de Catalunya, que alhora tinguin alta qualitat i estiguin adaptades a les condicions climàtiques d’aquestes zones de producció. 
Aquest projecte està cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 amb l’ajut de 75.149,41 euros. 

"Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020"

Europa    Logotip Acció Climatica