Els ODS al sí de l’empresa

Sostenibilidad Fruits de Ponent
Els ODS al sí de l’empresa

GRUP COOPERATIU FRUTS DE PONENT SCCL integra la sostenibilitat al si de la gestió empresarial diària, així com en les relacions amb els seus grups d’interès. Una sostenibilitat entesa de forma transversal (en tots els estrats de la companya) i que abraça els plans econòmic, ambiental i social. En resum, a Fruits de Ponent vetllem per un creixement econòmic i ètic a partir d’un mínim impacte ambiental i respectant la comunitat.

Aquest camí ens ha dut a incorporar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el dia a dia del Grup Cooperatiu.

ODS FDP

Logo ODS cat FDP

Integrant de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial (Global Compact), el compromís del Grup amb la salut del planeta va néixer, això no obstant, molt abans, el 2012, quan va firmar els 10 principis del Pacte Mundial, que referenda any rere any. Els Deu Principis del Pacte Mundial deriven de declaracions de Nacions Unides en matèria de drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció i gaudeixen de consens universal.

Anys després, el 2017, va entrar a formar part de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial i, més concretament, del Grup de Treball d’Empreses Agroalimentàries. Aquest pas ha fet que, avui, les pràctiques relacionades amb alguns dels 17 objectius estiguin integrades en la gestió. Accions com treballar per posar fi a la fam al món o per la igualtat de gènere en l’àmbit laboral, i cercar aliances cooperatives o aplicar una energia verda en són exemples. Des de l'any 2019 que el Grup Cooperatiu té veu en aquest organisme a través del seu Director General, Josep Presseguer, que forma part del Comitè Executiu.

Cada any, el Grup publica una memòria de sostenibilitat que reporta aquesta feina de forma mesurable, cosa que es reflecteix en la seva Certificació SG21, que audita la responsabilitat social de les empreses.

Granos de trigo

Memòries de sostenibilitat

Cliqueu a l’any per obrir la memòria de sostenibilitat que voleu visualitzar.