FDP - Valors

Visió, missió i valors

Misió

Misió

Fruits de Ponent és un Grup Cooperatiu agroalimentari la missió del qual és produir i comercialitzar aliments de la terra: fruita de pinyol i de llavor, cereals i fruits secs i oli. El Grup funciona com un eco-sistema que dona serveis als seus socis (subministraments, assessorament a camp, secció de crèdit per inversions agràries, promoció social i cooperativista) i garanteix la viabilitat dels seus negocis; que vetlla pel desenvolupament professional dels seus treballadors; que s'esforza per oferir un producte de qualitat a clients i consumidors i que esdevé garant de la sostenibilitat en l'entorn, les persones i l'economia de la cooperativa.  

Visió

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL, aspira a convertir-se en una cooperativa líder i en una empresa agroalimentària que generi seguretat i confiança entre els seus socis, clients i els consumidors. La innovació i la capacitat permanent d’adaptació es conceben com a dos principis bàsics per arribar a ser un referent en el sector. El Grup vol esdevenir un ecosistema que, partint dels valors cooperatius, presti serveis de qualitat als seus socis, garanteixi la viabilitat de les seves explotacions agrícoles i contribueixi a un desenvolupament sostenible de l’entorn. En definitiva, pretén ser un projecte social i empresarial sòlid que aporti valor a l’entorn, tant des d’un punt de vista tangible com intangible.

Valors

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL, segueix fidel a uns valors cooperativistes, basats en la democràcia interna, la participació dels grups d’interès en els diferents estaments de la companyia, la transparència en la gestió i un esperit de col·laboració amb l’entorn.
L’ètica de l’empresa té un marcat ADN de responsabilitat social corporativa, que implica mantenir una visió global en totes les actuacions a fi de contribuir a la millora permanent del planeta. El Grup és signant dels 10 principis bàsics del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

FDP Máxima calidad
Qualitat
Valores - Innovación
Innovació
Valores - Planta creciendo
Sostenibilitat
Valores - Tractor
Cooperativisme