La floració dels fruiters arriba als camps de Fruits de Ponent

La floració dels fruiters arriba als camps de Fruits de Ponent

Durant aquests dies els camps de Fruits de Ponent mostren una imatge espectacular, degut a la floració dels seus arbres fruiters. Es tracta de milers d'hectàrees amb arbres per a la fruita d'os que ha de venir a l'estiu. Aquests dies, les tasques que estan fent els productors estan relacionades amb l'aclarida mecànica o manual en flor, així com treballs per evitar qualsevol tipus d'afecció per plagues o enfermetats. També, inici de l'adobat i de la campanya de reg. 

El departament Tècnic de Fruits de Ponent acompanya i assessora als productors en les seves tasques diàries. Fruits de Ponent compta amb aplicacions tecnològiques que posa a l'abast dels seus socis-productors per tal d'apropar la tecnologia a les explotacions agrícoles i guanyar així en rendiment, eficàcia i abaratir costos, tant econòmics com energètics.